Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 17. feladat ( fizmek_201805_1r_17 )
Témakör: *Elektromágnességtan (indukció, mozgási indukció, indukált áram, teszt)

Egy zárt vezetőkeretet mozgatunk homogén mágneses térben, az indukcióvonalakra merőleges síkban. Folyik-e áram eközben a keretben?

 

A) Nem folyik áram a keretben.

B) A keretben áram folyik, melynek erőssége nem függ a keret ellenállásától.

C) A keretben áram folyik, melynek erőssége függ a keret ellenállásától. 

Megoldás: A