Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 13. feladat ( fizmek_201805_1r_13 )
Témakör: *Csillagászat (árnyék, árnyékjelenség, teszt)

A napfogyatkozásról készült fényképeken a fényes és a sötét zónát éles határvonal választja el, míg a holdfogyatkozásokról készült képeken ez a határvonal elmosódott. Mi ennek az oka?

 

A) A Nap messzebb van a Földtől, mint a Hold.

B) A Holdnak nincs légköre, míg a Földnek van.

C) A Nap fényesebb, mint a Hold. 

Megoldás: B