Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 11. feladat ( fizmek_201805_1r_11 )
Témakör: *Elektromágnességtan (soros kapcsolás, elektrolízis, egyenáram, teszt)

Két elektrolizáló kádat, egy kicsit és egy nagyot sorba kapcsolunk. A kádakat azonos elektrolittal töltjük fel, majd feszültséget kapcsolunk a két szélső elektródára. Melyik kád esetén válik ki nagyobb mennyiségű fém azonos idő alatt?

 

A) A kis kádban.

B) A nagy kádban.

C) A két kádban azonos mennyiségű fém válik ki. 

Megoldás: C