Közép szintű fizika érettségi 2016. október II. rész 2. feladat ( fizmek_201610_2r_02 )
Témakör: *Modern fizika (atomfizika, Bohr-modell)

Határozza meg a hidrogénatom Bohr-modellje alapján annak a legkisebb hullámhosszúságú fotonnak az energiáját és hullámhosszát, melyet a hidrogénatom szomszédos pályák közötti elektronugrás során sugározhat ki!

Melyik pályák közti elektronugrás során bocsátja ki ezt a fotont a hidrogénatom?

Az elektromágneses spektrum mely tartományába eső fotonról van szó?

A Bohr-modell szerint a hidrogénatom elektronjának megengedett energiaértékeit az $ E_n=-\dfrac{2,2}{n^2} aJ $ összefüggés adja meg, ahol az $ n $ természetes szám.

$ h=6,63 \cdot 10^{-34}Js $, $ c=3\cdot 10^8 \dfrac{m}{s} $ 

Megoldás:

1,65 aJ

n=2, n=1

UV/RTG