Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 10. feladat ( fizmee_201905_1r_10 )
Témakör: *Elektromágnességtan (elektrosztatika, teszt)

Egy szabálytalan alakú fémtest felületén tartósan nyugalomban lévő elektromos töltések helyezkednek el, eloszlásuk nem egyenletes. Mit állíthatunk az ezen töltésekre ható erők eredőjéről?

 

A) Mivel a töltések nem hagyják el a testet, az eredő erő a test felszínére merőlegesen befelé mutat.

B) A töltésekre ható erő iránya a töltések előjelétől függ.

C) Mivel a töltések a vezető felületén tartósan nyugalomban vannak, ezért a rájuk ható erők eredője nulla. 

Megoldás: C

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_emelt/e_fiz_19maj_ut.pdf