Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 5. feladat ( fizmee_201905_1r_05 )
Témakör: *Modern fizika (radioaktivitás, radioaktív bomlás, magfizika, teszt)

Alakulhat-e azonos rendszámú és tömegszámú izotóppá két különböző rendszámú, de azonos tömegszámú radioaktív izotóp radioaktív bomlások során?

 

A) Igen, ugyanis már eleve azonos elemek voltak, hiszen a tömegszámuk azonos.

B) Nem, mert a nukleonszám a radioaktív bomlásokban mindig 4-gyel csökken.

C) Igen, mert van olyan radioaktív bomlás, mely módosítja a rendszámot, de nem változtatja meg a tömegszámot.

D) Nem, mert eltért kezdetben a rendszámuk, így csak egymás izotópjai lehetnek. 

Megoldás: C

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_emelt/e_fiz_19maj_ut.pdf