Keresés az Fizika érettségi (Érettségi) feladatbankjában

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: fizmek_201905_1r
 
Találatok száma: 20 (listázott találatok: 1 ... 20)

1. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 1. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_01 )
Témakör: *Mechanika (munka)

Az alábbi esetek közül mikor végez több munkát 1 másodperc alatt a nehézségi erő egy testen?

 

A) Akkor, amikor a test egy asztallapon nyugalomban van.

B) Akkor, amikor a test 20 m/s sebességgel mozog egyenletesen, vízszintes irányban.

C) Akkor, amikor a test 2 m/s sebességgel mozog egyenletesen, függőlegesen lefelé.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 2. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_02 )
Témakör: *Csillagászat

A Hold felszínén rengeteg kráter látható. Hogyan alakulhattak ki ezek a kráterek?

 

A) Mai, aktív vulkánok működése során.

B) Meteoritok becsapódásának nyomán.

C) Vízmozgások eróziós hatására.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 3. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_03 )
Témakör: *Hőtan (hőtágulás)

Egy cukrászdában egy ember fogzománca megrepedt. Az alábbiak közül melyik okoz- hatta ezt a „balesetet”?

 

A) Túl sok hideg fagylaltot evett.

B) Túl sok forró kávét ivott.

C) A hideg fagylalt után rögtön forró kávét ivott.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 4. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_04 )
Témakör: *Mechanika (elmozdulás, megtett út)

Egy egyenes vonalon közlekedő biciklis utánfutó kis zászlója a rugalmas árbócon a menetirányra merőlegesen rezeg, amíg a biciklis meg nem érkezik. Egy idő után a zászlórúd rezgése teljesen lecsillapodik. Mit állíthatunk az árbóc legfelső pontja által a rezgés megszűntéig megtett útról és elmozdulásáról?

 

A) Az árbóc teteje által megtett út egyenlő az utánfutó által megtett úttal, és elmozdulásuk is egyenlő.

B) Az árbóc teteje által megtett út különbözik az utánfutó által megtett úttól, de elmozdulásuk egyenlő.

C) Az árbóc teteje által megtett út egyenlő az utánfutó által megtett úttal, de elmozdulásuk különböző.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 5. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_05 )
Témakör: *Mechanika (sűrűség, átlagsűrűség)

Az ábra szerinti úszó sűrűségmérő az alkohol vizes oldatának sűrűségét méri. Hogyan alakul a sűrűségmérő folyadékból kilógó részének hossza, ha az alkohol vizes oldatához vizet öntünk, miközben a folyadék hőmérséklete nem változik? (A víz sűrűsége nagyobb az alkohol sűrűségénél.)

 

A) A kilógó rész hossza nő.

B) A kilógó rész hossza nem változik.

C) A kilógó rész hossza csökken.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 6. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_06 )
Témakör: *Mechanika (sűrűség, átlagsűrűség)

A mellékelt ábrán látható kapcsolásban milyen értéket mutat az $ I_4 $ és az $ I_5 $ árammérő műszer? (A kapcsolásban szereplő izzók eltérők lehetnek.)

 

A) $ I_4 = 0,5\ A $, I_5 = 1 A.

B) $ I_4 = 0,5\ A $, $ I_5 = 0,5\ A $.

C) $ I_4 = 1\ A $, $ I_5 = 0,5\ A $.

D) $ I_4 = 1\ A $, $ I_5 = 1\ A $.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
7. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 7. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_07 )
Témakör: *Hőtan (izobár állapotváltozás, Gay-Lussac, gáztörvény, állapotegyenlet)

Egy-egy dugattyúval ellátott tartályban azonos tömegű hélium- és neongázt melegítünk azonos, állandó nyomáson. Melyik gáz térfogatváltozása lesz a nagyobb, ha $ 20^\circ C $-ról $ 40^\circ C $-ra melegítjük a gázokat?

 

A) A héliumé, mert a folyamat során a sűrűsége mindig kisebb, mint a neoné.

B) A neoné, mert nagyobb a móltömege és a térfogata.

C) Egyenlő, mert mindkettő egyatomos ideális gáz.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
8. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 8. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_08 )
Témakör: *Optika (tükör, prizma, teljes visszaverődés, fénytan, geometriai optika)

Egy egyenlő szárú derékszögű háromszög keresztmetszetű optikai eszközben az ábrán látható módon verődött vissza a fénysugár. Mi lehet az eszköz?

 

A) Csak egy üvegprizma lehet.

B) Csak egy doboz lehet két nyílással, s a nyílások felé néző ferde síktükörrel.

C) Mindkét fenti eszköz lehet.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
9. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 9. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_09 )
Témakör: *Elektromágnességtan (váltóáram, váltakozó áram, nyugalmi indukció, mozgási indukció)

A transzformátor és generátor közül melyik az, amelyik átalakítja a mozgási energiát elektromos energiává?

 

A) Csak a transzformátor.

B) Csak generátor.

C) A generátor és a transzformátor is.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
10. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 10. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_10 )
Témakör: *Modern fizika

Egy fotoeffektus megfigyelésére végrehajtott kísérletben egy fémet 600 nm hullámhoszúságú fénnyel világítunk meg, és ennek hatására nem lépnek ki elektronok a fémből. Megfigyelhetünk-e kilépő elektronokat, ha ugyanezt a fémet 800 nm hullámhosszúságú fénnyel világítjuk meg?

 

A) Igen, ekkor biztosan lépnek ki elektronok a fémből.

B) Nem, ekkor biztosan nem lépnek ki elektronok a fémből.

C) Elképzelhető, de a megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
11. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 11. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_11 )
Témakör: *Mechanika (teljesítmény, hatásfok)

Két benzinmotoros gépkocsi egyaránt 100 km-t tett meg állandó sebességgel, azonos idő alatt. A kocsik azonos tömegűek és légellenállásuk, valamint kerekeik gördülési ellenállása is egyforma. Az első gépkocsi az út során 6 liter benzint fogyasztott el, a második pedig 8 litert. Mit állíthatunk biztosan a két autó motorjának működéséről ezen út alatt?

 

A) Az első kocsi motorjának nagyobb volt a teljesítménye.

B) Az első kocsi motorjának nagyobb volt a hatásfoka.

C) A megadott adatok alapján nem dönthető el.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
12. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 12. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_12 )
Témakör: *Elektromágnességtan (magnetosztatika)

Meg lehet-e zavarni egy iránytűt egy darab lágyvassal, ha közel tesszük hozzá?

 

A) Nem, a lágyvasnak nincsen saját mágneses tere, tehát nem is zavarja meg az iránytűt.

B) Igen, hiszen az iránytű egy piciny mágnes, ami vonzza a lágyvasat, ha közel kerül hozzá.

C) Igen, mert a lágyvas mágneses tere mindig éppen ellentétes a Föld mágneses terével, és így a környezetében kioltja azt.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
13. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 13. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_13 )
Témakör: *Mechanika (egyenletesen gyorsuló mozgás, kinematika)

Az alábbi grafikonok közül melyik ábrázol biztosan gyorsuló mozgást?

 

A) Az 1-es.

B) A 2-es.

C) A 3-as.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
14. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 14. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_14 )
Témakör: *Modern fizika (magfizika, radioaktivitás)

A laboratóriumban egy darab tiszta plutónium-239 fémet vizsgálnak. A fém hőmérséklete magasabb a környezeténél. Mi ennek az oka?

 

A) A fémben lejátszódó radioaktív bomlások melegítik a mintát.

B) A fémben lejátszódó magfúzió melegíti a mintát.

C) A fémben lejátszódó elektrongerjesztés melegíti a mintát.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
15. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 15. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_15 )
Témakör: *Csillagászat (holdfázisok)

A Hold fázisa éppen telihold. A Föld melyik féltekéjén fordulhat elő teljes napfogyatkozás ilyenkor?

 

A) Az északi féltekén.

B) A déli féltekén.

C) Mindkét féltekén előfordulhat.

D) Egyik féltekén sem fordulhat elő.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
16. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 16. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_16 )
Témakör: *Elektromágnességtan (elektrosztatika)

Gyenge vízsugár folyik a csapból. Azt tapasztaljuk, hogy ha egy negatívan töltött ebonitrudat közelítünk a vízsugár felé, az vonzza a vízsugarat. Mi történik, ha pozitívan töltött üvegrudat közelítünk?

 

A) A pozitívan töltött rúd ugyanúgy vonzza a vízsugarat.

B) A pozitívan töltött rúd taszítja a vízsugarat.

C) A pozitívan töltött rúd nem téríti el a vízsugarat.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
17. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 17. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_17 )
Témakör: *Optika (nagyító, gyűjtőlencse, lupe, virtuális kép, valódi kép, geometriai optika, fénytan)

Melyik ábra mutatja helyesen az egyszerű nagyító működését?

 

A) Az A) ábra.

B) A B) ábra.

C) Mindkettő.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
18. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 18. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_18 )
Témakör: *Mechanika (matematikai inga, lengésidő)

Melyik állítás igaz a kis kitéréssel indított fonálingára?

 

A) A periódusideje független a nehézségi gyorsulástól.

B) A periódusideje független a fonál hosszától.

C) A periódusideje független a fonálon függő test tömegétől.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
19. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 19. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_19 )
Témakör: *Mechanika (merev test, forgatónyomaték)

Egy kerekes kúttal vizet húzunk fel a kútból. A kereket egyenletesen forgatjuk, eközben a teli vödör víz egyenletesen emelkedik. Az ábrán a kerék fogantyúját és a rá kifejtett erők irányát három különböző állásban ábrázoltuk. Melyik állásban a legnagyobb az általunk kifejtett erő? (A kereket teljesen szimmetrikusnak, a fogantyút súlytalannak tekinthetjük.)

 

A) Amikor a fogantyút éppen felfelé mozgatjuk (1-es).

B) Amikor a fogantyút éppen vízszintesen mozgatjuk (2-es).

C) Amikor a fogantyút éppen lefelé mozgatjuk (3-as).

D) Egyforma erőt kell kifejteni mindhárom esetben.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
20. találat: Közép szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 20. feladat
(Azonosító: fizmek_201905_1r_20 )
Témakör: *Modern fizika (magfizika, radioaktivitás, radioaktív sugárzás, radioaktív bomlás)

Egy $ ^{244}Pu $ atommag alfa-bomlással bomlik. Milyen leányelem keletkezik? Az ábra a periódusos rendszer egy részét mutatja.

 

A) $ ^{240} Np $.

B) $ ^{240} U $.

C) $ ^{244} Cm $.

D) $ ^{242} Cm $.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba