Keresés az Fizika érettségi (Érettségi) feladatbankjában

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: fizmek_201805_1r
 
Találatok száma: 20 (listázott találatok: 1 ... 20)

1. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 1. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_01 )
Témakör: *Mechanika (eredő erő, Newton, teszt)

Egy pontszerű testre két erő hat, F1 = 3 N északi irányú és F2 = 4 N keleti irányú. Mekkora a testre ható eredő erő nagysága?

 

A) 7 N.

B) 5 N.

C) 1 N.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 2. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_02 )
Témakör: *Modern fizika (kvantummechanika, teszt)

Melyik fizikai állandó játszik kitüntetett szerepet az alábbiak közül a kvantummechanikában?

 

A) Az Avogadro-szám.

B) A gravitációs állandó.

C) A Boltzmann-állandó.

D) A Planck-állandó.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 3. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_03 )
Témakör: *Elektromágnességtan (párhuzamos kapcsolás, egyenáramok, teszt)

A mellékelt ábrán látható kapcsolásban az $ R_1 $ ellenálláson háromszor akkora erősségű áram folyik, mint az $ R_2 $ ellenálláson. Mit mondhatunk az ellenállások arányáról?

A) $ R_1=3R_2 $

B) $ R_1=R_2 / \sqrt{3} $

C) $ R_1=R_2 /3 $Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 4. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_04 )
Témakör: *Hőtan (termodinamika, teszt)

Egy termoszban forró kávé van. Hozzáöntünk valamennyi hideg tejet. Hogyan változik a termosz tartalmának hőmérséklete és belső energiája a folyamat során?

 

A) A termosz tartalmának hőmérséklete és belső energiája is csökken.

B) A termosz tartalmának hőmérséklete csökken, belső energiája nő.

C) A termosz tartalmának hőmérséklete nő, belső energiája csökken.

D) A termosz tartalmának hőmérséklete és belső energiája is nő.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 5. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_05 )
Témakör: *Mechanika (Bernoulli, áramlás, teszt)

Ha egy szívószálon keresztül erősen befújunk két üres üdítősdoboz közé a mellékelt képen látható módon, akkor a dobozok egymás felé gurulnak. Az alábbi állítások közül melyik magyarázza a létrejött jelenséget?

Forrás: http://www.wvpbmedia.com/gallery/index.php/STARBASE/DSC_1786-Copy

 

A) A dobozok között a fújás hatására megnő a levegő nyomása, így a külső, normál légköri nyomáshoz képest túlnyomás alakul ki, amely beszippantja az üdítősdobozokat.

B) A dobozok közé befújt párás levegő erős párolgása miatt a dobozok közötti nyomás hirtelen lecsökken, így a külső, normál légköri nyomás egymás felé nyomja a dobozokat.

C) A dobozok között a fújás hatására lecsökken a levegő hőmérséklete, és ez által a nyomása is, így a külső, normál légköri nyomáshoz képest alacsonyabb nyomás miatt a külső levegő egymás felé nyomja a dobozokat.

D) A dobozok között a fújás hatására áramlani fog a levegő, ezért a nyomása lecsökken, és a dobozok külső oldalán lévő levegő egymás felé nyomja a dobozokat.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 6. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_06 )
Témakör: *Mechanika (mozgási energia, munkatétel, teszt)

Mikor végzünk több munkát? Ha álló helyzetből egy 2 kg-os testet 4 m/s sebességre gyorsítunk, vagy ha egy álló, 4 kg-os testet 2 m/s sebességre?

 

A) Ha 2 kg-os testet 4 m/s sebességre gyorsítunk.

B) Ha 4 kg-os testet 2 m/s sebességre gyorsítunk.

C) Egyforma lesz a munkavégzés a két esetben.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
7. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 7. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_07 )
Témakör: *Hőtan (termodinamika, halmazállapot-változás, olvadás, teszt)

Egy darab jeget hőszigetelt edénybe zárunk, majd az edényben lévő fűtőszállal állandó teljesítménnyel melegítjük. A mellékelt grafikonon látható a termoszban lévő anyag hőmérséklete a melegítési idő függvényében. Mikor olvadt el teljesen a jég?

 

A) A $ t_1 $ pillanatban, ekkor érhette el a hőmérséklet az olvadáspontot.

B) A $ t_2 $ időpillanatban, mivel ekkor kezdett el ismét melegedni az edény tartalma.

C) Nem lehet megmondani, mivel nincsenek hőmérsékletértékek feltüntetve a függőleges tengelyen.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
8. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 8. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_08 )
Témakör: *Mechanika (körmozgás, kinematika, teszt)

Két test egyenletes körmozgást végez. Pályájuk sugara egyforma. A második test kétszer annyi idő alatt tesz meg egy kört, mint az első. Mit mondhatunk a centripetális gyorsulásukról?

 

A) Az első test centripetális gyorsulása nagyobb.

B) A második test centripetális gyorsulása nagyobb.

C) A két centripetális gyorsulás egyenlő.

D) Csak a tömegek ismeretében dönthető el a kérdés.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
9. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 9. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_09 )
Témakör: *Mechanika (forgatónyomaték, statika, merev test, teszt)

Az ábrán látható rúd két különböző sűrűségű, ám egyenként homogén tömegeloszlású darabból áll. Ha a rudat a két darab csatlakozásánál felfüggesztjük az ábrán látható módon, akkor egyensúlyban van. Melyik oldala nagyobb tömegű: a jobb oldali, rövidebb, vagy a bal oldali, hosszabb?

 

A) A jobb oldali, rövidebb darab.

B) A bal oldali, hosszabb darab.

C) Egyenlő tömegű a két darab.

D) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
10. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 10. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_10 )
Témakör: *Modern fizika (fúzió, magfizika, teszt)

A mellékelt ábra egy magfúziós folyamatot ábrázol, feltüntetve a felszabaduló energiákat is. Honnan származik a felszabaduló energia?

 

A) A felszabaduló energia elsősorban az elektronok alacsonyabb energiájú állapotba történő átugrásából keletkezik.

B) A felszabaduló energia elsősorban a részecskék mozgási energiájából keletkezik, ami a rugalmatlan ütközés hatására hővé alakul.

C) A felszabaduló energia elsősorban a kötési energiák megváltozásából fakad.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
11. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 11. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_11 )
Témakör: *Elektromágnességtan (soros kapcsolás, elektrolízis, egyenáram, teszt)

Két elektrolizáló kádat, egy kicsit és egy nagyot sorba kapcsolunk. A kádakat azonos elektrolittal töltjük fel, majd feszültséget kapcsolunk a két szélső elektródára. Melyik kád esetén válik ki nagyobb mennyiségű fém azonos idő alatt?

 

A) A kis kádban.

B) A nagy kádban.

C) A két kádban azonos mennyiségű fém válik ki.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
12. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 12. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_12 )
Témakör: *Mechanika (hullámok, hullámtan, polarizáció, teszt)

A hullámtanban megkülönböztetünk longitudinális és transzverzális hullámot. Melyik polarizálható közülük?

 

A) Egyik sem.

B) Csak a longitudinális hullám.

C) Csak a transzverzális hullám.

D) Mindkettő.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
13. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 13. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_13 )
Témakör: *Csillagászat (árnyék, árnyékjelenség, teszt)

A napfogyatkozásról készült fényképeken a fényes és a sötét zónát éles határvonal választja el, míg a holdfogyatkozásokról készült képeken ez a határvonal elmosódott. Mi ennek az oka?

 

A) A Nap messzebb van a Földtől, mint a Hold.

B) A Holdnak nincs légköre, míg a Földnek van.

C) A Nap fényesebb, mint a Hold.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
14. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 14. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_14 )
Témakör: *Elektromágnességtan (elektrosztatika, kapacitás, teszt)

Egy kondenzátort állandó feszültségű feszültségforrásra kötöttünk. Hogyan változik a kondenzátor lemezei között a feszültség, ha azokat úgy távolítjuk egymástól, hogy a kondenzátor folyamatosan a feszültségforrásra van kötve?

 

A) A feszültség csökken.

B) A feszültség nem változik.

C) A feszültség nő.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
15. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 15. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_15 )
Témakör: *Hőtan (izochor állapotváltozás, gáztörvény, Gay-Lussac, teszt)

Egy állandó térfogatú, lezárt, héliumot tartalmazó tartály hőmérséklete $ 30 ^\circ C$-ról $ 10 ^\circ C$-ra csökken. Mi történik a gáz nyomásával, illetve sűrűségével?

 

A) Csak a sűrűsége változik, a nyomása nem.

B) Csak a nyomása változik, a sűrűsége nem.

C) Mind a nyomása, mind pedig a sűrűsége változik.

D) Sem a nyomása, sem pedig a sűrűsége nem változik.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
16. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 16. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_16 )
Témakör: *Optika (hullámpoptika, diszperzió, teszt)

Newton híres kísérletében egy prizma segítségével összetevőire bontotta a fehér fényt. Mi a jelenség hátterében lévő fizikai fogalom?

 

A) A színszóródás.

B) A fényszórás.

C) A fényvisszaverődés.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
17. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 17. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_17 )
Témakör: *Elektromágnességtan (indukció, mozgási indukció, indukált áram, teszt)

Egy zárt vezetőkeretet mozgatunk homogén mágneses térben, az indukcióvonalakra merőleges síkban. Folyik-e áram eközben a keretben?

 

A) Nem folyik áram a keretben.

B) A keretben áram folyik, melynek erőssége nem függ a keret ellenállásától.

C) A keretben áram folyik, melynek erőssége függ a keret ellenállásától.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
18. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 18. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_18 )
Témakör: *Optika (geometriai optika, fénytan, síktükör, teszt)

Egy tárgyat egy síktükör elé állítunk. Lehet-e pusztán ezzel a síktükörrel valódi képet létrehozni a tárgyról?

 

A) Igen, ha a tárgy a tükör fókuszpontján kívül helyezkedik el.

B) Nem, csak virtuális képet állíthatunk elő.

C) Igen, de csak monokromatikus megvilágítás esetén.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
19. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 19. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_19 )
Témakör: *Modern fizika (radioaktív bomlás, magfizika, felezési idő, teszt)

Egy radioaktív izotópnak négy óra alatt elbomlik a 3/4 része. Mekkora része bomlik el nyolc óra alatt?

 

A) 6/8-a bomlik el.

B) 9/16-a bomlik el.

C) 15/16-a bomlik el.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
20. találat: Közép szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 20. feladat
(Azonosító: fizmek_201805_1r_20 )
Témakör: *Mechanika (gravitáció, csillagászat, körmozgás, centripetális erő, teszt)

Mit állíthatunk egy 100 kg tömegű műholdra ható gravitációs erő nagyságáról, ha az a földfelszín felett földsugárnyi (kb. 6370 km) magasságban kering a Föld körül?

 

A) Körülbelül 1000 N.

B) Körülbelül 500 N.

C) Körülbelül 250 N.

D) Pontosan 0 N.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba