Keresés az Fizika érettségi (Érettségi) feladatbankjában

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: fizmek_201705_1r
 
Találatok száma: 20 (listázott találatok: 1 ... 20)

1. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 1. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_01 )
Témakör: *Mechanika (TKP, tömegközéppont, statika, teszt)

Két egybevágó, azonos homogén anyagból készített téglát vízszintes talajon egymásra helyezünk. Hányszor van magasabban a felső tégla tömegközéppontja a talajhoz képest, mint a két tégla együttes tömegközéppontja?

A) 1,25-ször

B) 1,5-szer

C) 1,75-ször

D) 2-szerMegtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 2. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_02 )
Témakör: *Elektromágnességtan (egyenáram, eredő ellenállás, fajlagos ellenállás, teszt)

Egy szigeteletlen, R ellenállású, l hosszúságú vezetéket félbevágunk, s a két l/2 hosszúságú darabot párhuzamosan összefogjuk. Mekkora lesz az így keletkező (fele hosszúságú) vezeték ellenállása?

A) 2R

B) R 

C) R/2

D) R/4Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 3. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_03 )
Témakör: *Hőtan (halmazállapot-változás, termodinamika, teszt)

Egy tartályban lévő anyagtól folyamatosan hőt vonunk el. Tapasztalhatjuk-e, hogy eközben a hőmérséklete nem változik?

A) Nem, ha hőt vonunk el, akkor mindenképpen csökkennie kell a hőmérsékletnek.

B) Igen, de csak akkor, ha az anyag már elérte az abszolút nulla fokot.

C) Igen, például akkor is, ha az anyag halmazállapota változik.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 4. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_04 )
Témakör: *Elektromágnességtan (váltóáram, váltakozó áram, csúcsfeszültség, teszt)

4. A hálózati váltófeszültség effektív értéke ~ 230 Volt. Mennyi a maximuma?

A) A maximuma ~ 230 Volt.

B) A maximuma ~ 325 Volt.

C) A maximuma ~ 460 Volt.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 5. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_05 )
Témakör: *Mechanika (körmozgás, dinamika, kényszererő, teszt)

Az ábrán látható dimbes-dombos úton egy autó halad állandó nagyságú sebességgel. Hol érezheti magát súlytalannak az autóban ülő vezető?

A) A domb tetején, ha megfelelő sebességgel halad.

B) A völgy alján, ha megfelelő sebességgel halad.

C) A lejtőn lefelé haladva, ha elég nagy a sebessége.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 6. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_06 )
Témakör: *Csillagászat (körmozgás, csillagászat, égi mechanika, teszt)

Az ábra egy hosszú expozíciós idejű felvételt mutat az éjszakai égről középen a Sarkcsillaggal. (Ilyenkor a fényképezőgép egy állványon nyugszik, és a felvétel nem egy pillanat alatt készül, hanem hosszan éri a fény a készülék érzékelőjét.) Körülbelül mennyi időn keresztül készülhetett a kép?

A) Körülbelül 1-1,5 óra alatt.

B) Körülbelül 6-7 óra alatt.

C) Körülbelül 12-13 óra alatt.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
7. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 7. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_07 )
Témakör: *Elektromágnességtan (egyenáram, párhuzamos kapcsolás, Joule-hő, teszt)

A mellékelt ábra szerinti kapcsolásban azt tapasztaljuk, hogy az $ R_1 $ ellenálláson több hő fejlődik időegységenként, mint az $ R_2 $ ellenálláson. Mit mondhatunk a két ellenállás viszonyáról?

A) $ R_1>R_2$

B) $ R_1<R_2$

C) A megadott adatok alapján nem dönthető el.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
8. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 8. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_08 )
Témakör: *Modern fizika (radioaktivitás, sugárzás, sugárvédelem, magfizika, teszt)

Mivel kapcsolatos az elnyelt dózis fogalma?

A) Egy adott anyag által elnyelt alfa-részecskék mennyiségével.

B) Egy adott anyag által a radioaktív sugárzásból elnyelt energia mennyiségével.

C) Egy adott anyagban lévő radioaktív szennyezés mértékével.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
9. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 9. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_09 )
Témakör: *Mechanika (deformáció, dinamika, rugalmatlan ütközés, teszt)

Az 1950-es évekig a legtöbb autó szerkezetét nagyon erősre, merevre építették, hogy az ütközéseknek ellenálljanak. Azóta inkább deformálható, „gyűrődő zónákat” tartalmazó karosszériákat alkalmaznak. Mi ennek az oka?

A) Mert így ütközés esetén a kocsi impulzusa hőenergiává alakulhat.

B) Mert a gyűrődő zónák hatékonyan nyelik el a mozgási energiát.

C) Mert így ütközés esetén a kocsik könnyebben pattannak vissza egymásról.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
10. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 10. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_10 )
Témakör: *Optika (fénytan, fénysebesség, teszt)

Légüres térben terjedő vörös és kék fényt vizsgálunk. Mit állapíthatunk meg a sebességükről?

A) A vörös fénynek nagyobb a sebessége.

B) A kék fénynek nagyobb a sebessége.

C) A vörös és a kék fény sebessége egyenlő.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
11. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 11. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_11 )
Témakör: *Mechanika (erő, statika, teszt)

Medvék által lakott területeken ajánlott az ábrán látható módon, két fa közé kifeszített kötélen tárolni az élelmet éjszakánként. Hogyan változik a csomag felhúzása közben az ember által kifejtendő erő?

A) A kifejtendő erő fokozatosan növekszik.

B) A kifejtendő erő fokozatosan csökken.

C) A kifejtendő erő nem változik.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
12. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 12. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_12 )
Témakör: *Hőtan (termodinamika, állapotváltozás, állapotjelző, teszt)

Egy dugattyúval elzárt, $ V_0 $ térfogatú hengerben ideális gáz van. Első esetben állandó hőmérsékleten a gáz térfogatát a felére csökkentjük, második esetben pedig az eredeti kezdőállapotból kiindulva, szintén állandó hőmérsékleten a térfogatot a kétszeresére növeljük. Melyik esetben lesz nagyobb a belső energia megváltozásának abszolút értéke?

A) Az első esetben.

B) A második esetben.

C) Egyforma lesz mindkét esetben.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
13. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 13. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_13 )
Témakör: *Optika (fénytörés, természeti jelenség, csillagászat, teszt)

Megfigyelheti-e egy Holdon álló űrhajós a délibáb jelenségét? Melyik állítás igaz?

A) Nem, mert a Hold felszínét sosem süti elég erősen a Nap.

B) Nem, mert a Holdnak nincs légköre.

C) Igen, megfelelő napsugárzás esetén ott is megfigyelhető a jelenség.

D) Igen, de csak délben figyelhető meg.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
14. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 14. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_14 )
Témakör: *Modern fizika (radioaktivitás, sugárzás, sugárvédelem, magfizika, teszt)

Mérések alapján kiderült, hogy az egyik üveg őszibarackdzsemben az egészségügyi határérték feletti a radioaktív $ ^{40}K $-izotóp aránya. Hogyan lehet a dzsem radioaktivitását csökkenteni?

A) Mikrohullámú sütőben fel kell forralni.

B) Mélyhűtőbe kell helyezni.

C) Egyik fenti módszer sem eredményes.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
15. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 15. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_15 )
Témakör: *Hőtan (mérés, teszt)

Két egyforma pohárban, azonos mennyiségű, hőmérsékletű és fajtájú folyadék található. A folyadékok hőmérsékletét két különböző, a hőtágulás elvén működő hőmérővel mérjük meg. Ugyanannyit mutatnak-e a hőmérők?

A) Nem feltétlenül, mert a hőmérők maguk is befolyásolják a mért hőmérsékletet. Ezért kisebb eltérések lehetnek.

B) Ha a hőmérők pontosan mérnek, akkor mindig ugyanannyit mutatnak.

C) Ha a két hőmérő kezdeti hőmérséklete azonos volt, biztosan ugyanakkora hőmérsékletet mérünk velük.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
16. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 16. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_16 )
Témakör: *Elektromágnességtan (Lorentz-erő, mozgó töltés, mágnességtan, teszt)

Egy szabályos rúdmágneshez egy elektron közeledik a lap síkjában, a rúdmágnes hossztengelye mentén, az ábrán látható módon. Merre téríti el az elektront a mágneses tér?

A) A lap síkjára merőlegesen.

B) A lap síkjában, a haladási irányára merőlegesen.

C) Nem téríti el.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
17. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 17. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_17 )
Témakör: *Mechanika (hullámtan, hangtan, longitudinális, teszt)

Mely hullámjelenségek jöhetnek létre az alábbiak közül a hanghullámok terjedése során?

A) Visszaverődés, elhajlás.

B) Visszaverődés, polarizáció.

C) Elhajlás, polarizáció.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
18. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 18. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_18 )
Témakör: *Mechanika (felhajtóerő, Arkhimedes, hidrosztatika, Archimedes, teszt)

Egy uszály köveket szállít. A kövek egy része beleesik a tóba és lesüllyed a tó fenekére. Hogyan változott a tó vízszintje?

A) A vízszint növekedett.

B) A vízszint nem változott.

C) A vízszint csökkent.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
19. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 19. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_19 )
Témakör: *Modern fizika (radioaktivitás, bomlástörvény, felezési idő, magfizika, teszt)

Egy mintában lévő radioaktív izotóp felezési ideje egy nap. Melyik időtartam alatt következik be több bomlás a mintában: az 1. nap folyamán, vagy pedig a 3. nap kezdetétől a 10. nap végéig?

A) Az első nap folyamán.

B) A 3. nap kezdetétől a 10. nap végéig.

C) Körülbelül egyforma lesz a bomlások száma.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
20. találat: Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 20. feladat
(Azonosító: fizmek_201705_1r_20 )
Témakör: *Csillagászat (csillagászat, szökési sebesség, kozmikus sebesség, mechanika, teszt)

Létezhet-e olyan égitest, amelynek a felületén a szökési sebesség 10 m/s? Melyik állítás igaz?

A) Igen, de csak akkor, ha az égitestnek nincs légköre.

B) Nem létezhet, mert egy égitest felületén a szökési sebesség mindenképpen nagy érték (km/s nagyságrendű).

C) Igen, ha az égitest megfelelő tömeggel és sugárral rendelkezik.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba