Keresés az Fizika érettségi (Érettségi) feladatbankjában

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: fizmek_201610_2r
 
Találatok száma: 4 (listázott találatok: 1 ... 4)

1. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október II. rész 1. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_2r_01 )
Témakör: *Mechanika (statika, merev test, egyensúly, forgatónyomaték)

Egy $ L $ = 1,5 méter hosszú, $ M $ = 2 kg tömegű rudat két harmadoló pontjában támasztunk alá az ábrán látható módon. Legfeljebb mekkora $ m $ tömegű, pontszerű testet tehetünk a rúd szélére, hogy az még ne billenjen le? Mekkora erő hat az alátámasztási pontokra ekkor? $ g= 9,8 \dfrac{m}{s^2} $Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október II. rész 2. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_2r_02 )
Témakör: *Modern fizika (atomfizika, Bohr-modell)

Határozza meg a hidrogénatom Bohr-modellje alapján annak a legkisebb hullámhosszúságú fotonnak az energiáját és hullámhosszát, melyet a hidrogénatom szomszédos pályák közötti elektronugrás során sugározhat ki!

Melyik pályák közti elektronugrás során bocsátja ki ezt a fotont a hidrogénatom?

Az elektromágneses spektrum mely tartományába eső fotonról van szó?

A Bohr-modell szerint a hidrogénatom elektronjának megengedett energiaértékeit az $ E_n=-\dfrac{2,2}{n^2} aJ $ összefüggés adja meg, ahol az $ n $ természetes szám.

$ h=6,63 \cdot 10^{-34}Js $, $ c=3\cdot 10^8 \dfrac{m}{s} $Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október II. rész 3a. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_2r_03a )
Témakör: *Mechanika (egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás, lejtő, grafikon)

A mellékelt ábra egy kisméretű golyó mozgásáról készült stroboszkopikus felvételt mutat. A golyó az „A” pontból indul és kezdősebessége nulla. (A stroboszkopikus felvétel készítésekor egyforma időközönként fényképeket készítünk, majd ezek egymásra rakódnak.) A felvételen a golyóról készült képek 0,055 másodpercenként készültek, a négyzetrácsok vonalainak távolsága 1 cm. A golyó az „A” pontból a t = 0 s időpillanatban indul a „B” pont felé.

 

a) A golyó vízszintes és függőleges elmozdulásait leolvasva határozza meg az indulástól számított megtett utak közelítő hosszát, majd azokat ábrázolja út–idő-grafikonon! (A függőleges és vízszintes elmozdulás értékeket fél centiméteres pontossággal állapítsa meg az ábra alapján!)

b) Határozza meg a golyó egész útra vonatkoztatott átlagsebességét!

c) Határozza meg a golyó egész útra vonatkoztatott átlagos gyorsulását!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október II. rész 3b. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_2r_03b )
Témakör: *Elektromágnességtan (elektrosztatika, megosztás, árnyékolás)

Egy megdörzsölt ebonitrudat egy iránytűhöz közelítve azt tapasztaljuk, hogy az az iránytűt elfordíthatja, kitérítheti. Ha az iránytűt üvegfalú mérőhengerrel fedjük le, az eltérítés ugyanúgy jelentkezik. Azonban ha alumíniumpalástot helyezünk az iránytű köré, és az ebonitrudat ezután közelítjük a palást felé, az iránytű nem tér ki.

 

Mi az iránytű elmozdulásának oka? Adjon részletes magyarázatot! Milyen hatást fejtett ki az iránytű környezetében az azt körülvevő alumíniumborítás? Miért nem szünteti meg a jelenséget az üveghenger? Mi a Faraday-kalitka, és mi a jelentősége villám-védelem szempontjából? Adjon meg egy (másik) gyakorlati példát az árnyékolás jelenségére!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba