Keresés az Fizika érettségi (Érettségi) feladatbankjában

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: fizmek_201610_1r
 
Találatok száma: 20 (listázott találatok: 1 ... 20)

1. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 1. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_01 )
Témakör: *Mechanika (egyenletes mozgás, kinematika, teszt)

Egy autó kilométerórája folyamatosan 60 km/h-t mutat. Mit állíthatunk az autó gyorsulásáról?

A) Biztosan állíthatjuk, hogy az autó nem gyorsul.

B) Biztosan állíthatjuk, hogy az autó gyorsul.

C) Nem dönthetjük el egyértelműen annak alapján, amit a kilométeróra mutat.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 2. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_02 )
Témakör: *Hőtan (izoterm állapotváltozás, hőcsere, termodinamika, teszt)

Dugattyús hengerbe zárt ideális gázt izoterm módon nyomunk össze. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?

A) A gáz hőt vesz fel a környezetétől.

B) A gáz hőt ad le a környezetének.

C) A gáz és a környezete között nincs hőcsere.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 3. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_03 )
Témakör: *Modernfizika (optika, foton, Planck, teszt)

Ismerjük egy légüres térben terjedő monokromatikus fénynyaláb egy fotonjának energiáját. Mit állapíthatunk meg ezek alapján a fényről?

A) A hullámhosszát megállapíthatjuk, de a frekvenciáját nem.

B) A frekvenciáját megállapíthatjuk, de a hullámhosszát nem.

C) A hullámhosszát és a frekvenciáját is megállapíthatjuk.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 4. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_04 )
Témakör: *Mechanika (munka, egyszerű gép, csiga, mozgócsiga, állócsiga, teszt)

Egy m = 10 kg tömegű testet 2 m magasra emelünk egy 1 kg tömegű, súrlódásmentesen mozgó csigán átvetett kötél segítségével először az első, majd a második ábrán látható elrendezés szerint. Melyik esetben végzünk kevesebb munkát?

A) Az első esetben.

B) A második esetben.

C) Egyforma a munkavégzés mindkét esetben.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 5. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_05 )
Témakör: *Elektromágnességtan (Lorentz-erő, teszt)

Egy hosszú, áramjárta egyenes vezetéket időben állandó, homogén mágneses mezőbe helyezünk, és azt tapasztaljuk, hogy nem hat rá erő. Milyen irányú a mágneses tér?

A) A vezetékre merőleges.

B) A vezetékkel párhuzamos.

C) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 6. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_06 )
Témakör: *Hőtan (halmazállapot-változás, olvadás, teszt)

Egy hőszigetelt tartályba helyezett jégdarabra 1 liter 10 °C hőmérsékletű vizet öntünk, és azt tapasztaljuk, hogy az éppen megolvasztja a jégdarabot. Milyen hőmérsékletű víz keletkezett volna, ha az eredeti jégdarabra 2 liter 10 °C-os vizet öntöttünk volna?

A) Hidegebb, mint 5 °C.

B) Éppen 5 °C.

C) Melegebb, mint 5 °C.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
7. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 7. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_07 )
Témakör: *Csillagászat (teszt)

A Mars felszínén állva azt láthatnánk, hogy a marsi égbolton a Nap valamivel lassabban vonul át, mint a földi égbolton. Vajon miért?

A) Mert a Mars lassabban kerüli meg a Napot, mint a Föld.

B) Mert a Mars kicsit lassabban forog a tengelye körül, mint a Föld.

C) Mert a Mars kisebb, mint a Föld.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
8. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 8. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_08 )
Témakör: *Elektromágnességtan ( fajlagos ellenállás, ellenállás, elektromosságtan, teszt)

Egy, az ábrának megfelelő, kicsiny rézhasáb egyenáramú ellenállását vizsgáljuk. Melyik nagyobb? Az A és B egymással szemben elhelyezkedő párhuzamos lapok között mért ellenállás vagy a C és D egymással szemben elhelyezkedő párhuzamos lapok között mért ellenállás?

A) Az A és B lapok között mért ellenállás nagyobb.

B) A C és D lapok között mért ellenállás nagyobb.

C) Egyenlő a két esetben.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
9. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 9. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_09 )
Témakör: *Mechanika (hullámtan, hullám, hangtan, teszt)

Egy koncerten a trombita hangja jobban hallható, mint a furulyáé. Ez azért van, mert a trombita esetén

A) nagyobb a hanghullámok rezgésszáma.

B) nagyobb a hanghullámok terjedési sebessége.

C) nagyobb a hanghullámok amplitúdója.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
10. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 10. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_10 )
Témakör: *Hőtan (termodinamika, teszt)

Két, azonos anyagi minőségű ideális gáz belső energiája is azonos. Az egyik tömege 1 g, a másiké 1,2 g. Melyiknek nagyobb a hőmérséklete?

A) Az 1 g tömegűé nagyobb.

B) Az 1,2 g tömegűé nagyobb.

C) A megadott adatok alapján nem dönthető el.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
11. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 11. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_11 )
Témakör: *Mechanika ( rezgés, rezgésidő, harmonikus rezgőmozgás, dinamika, teszt)

Régen a hintók kerekeit az alsó ábrán látható, rugalmas acéllapokból álló szerkezettel erősítették a hintóhoz, hogy az út egyenetlenségeit rugózással csillapítsák. Mikor ring (rezeg) a hintó nagyobb frekvenciával a felfüggesztésein: ha csak a hajtó ül a bakon, vagy ha a hintó utasokkal van tele?

 

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Brougham_carriageForrás: https://commons.wikimedia.org /wiki/File:Spring_3_%28PSF%29.png

 

A) Amikor csak a hajtó ül a bakon.

B) Amikor utasokkal van tele a hintó.

C) Pontosan ugyanakkora frekvenciával ring mindkét esetben.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
12. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 12. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_12 )
Témakör: *Modern fizika ( bomlástörvény, radioaktivitás, magfizika, teszt)

Egy „A” anyag felezési ideje 10 perc, egy „B” anyag felezési ideje 5 perc. Kezdetben „A” anyagból kétszer annyi atommagunk van, mint „B” anyagból. Melyik anyagban zajlik átlagosan több bomlás az első 10 perc alatt?

A) Az „A” anyagban.

B) A „B” anyagban.

C) Egyenlő a bomlások száma a két anyagban.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
13. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 13. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_13 )
Témakör: *Elektromágnességtan (teszt)

Egy adott térrészben időben állandó mágneses mező indukcióvonalait szeretnénk feltérképezni. Milyen eszközt célszerű használni?

A) Alumíniumreszeléket.

B) Egy elektromos próbatöltést.

C) Egy iránytűt.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
14. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 14. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_14 )
Témakör: *Hőtan ( ideális gáz, izochor állapotváltozás, gáztörvény, Gay-Lussac, teszt)

Állandó térfogatba zárt, $ T_0=20^{\circ}C $-os, $ 10^5 Pa $ nyomású ideális gáz hőmérsékletét $ T_0=40^{\circ}C $-ra növeljük. Mekkora lesz a gáz nyomása a folyamat végén?

A) Pontosan $ 2 \cdot 10^5 Pa $.

B) Kevesebb mint $ 2 \cdot 10^5 Pa $.

C) Több mint $ 2 \cdot 10^5 Pa $.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
15. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 15. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_15 )
Témakör: *Mechanika (kényszererő, körmozgás, teszt)

Egy vödör aljára kavicsot helyezünk, majd füléhez kötelet kötve függőleges síkban megforgatjuk. Azt tapasztaljuk, hogy a kavics a legfelső ponton is szorosan a vödör aljához tapad, nem esik ki. Mit mondhatunk ebben a pillanatban a kavicsra ható nehézségi erő $ F_{neh}  $ nagyságának, a vödör alja által kifejtett nyomóerő $ F_{ny}  $ nagyságának, illetve a centripetális erő $ F_{cp} $ nagyságának viszonyáról?

 

A) $ F_{cp} = F_{neh} + F_{ny} $

B) $ F_{cp} = F_{ ny }– F_{neh} $

C) $ F_{cp} = F_{neh} – F_{ny} $Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
16. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 16. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_16 )
Témakör: *Optika (geometriai optika, leképezés, teszt)

Egy homorú tükör az eléje helyezett tárgyról egyenes állású, valódi képet hoz létre. Hogyan lehetséges ez?

 

A) Úgy, hogy a tárgy a fókuszpont és a geometriai középpont között van.

B) Úgy, hogy a tárgy a fókusztávolságon belül helyezkedik el.

C) Ez nem lehetséges.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
17. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 17. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_17 )
Témakör: *Modern fizika (atomfizika, atomhéj, teszt)

Mit mond ki a Pauli-féle kizárási elv?

 

A) Kizárt, hogy valamely test a fény vákuumbeli terjedési sebességénél gyorsabban haladjon.

B) A természetben kizárt, hogy az elektron egyszerre hullámként és részecskeként viselkedjen.

C) Egy atomban legfeljebb két elektron lehet azonos fő-, mellék- és mágneses kvantumszámmal jellemzett állapotban.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
18. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 18. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_18 )
Témakör: *Csillagászat (teszt)

Melyik látszik nagyobbnak? A Hold a Földről nézve, vagy pedig a Föld a Holdról nézve?

 

A) A Hold a Földről nézve.

B) A Föld a Holdról nézve.

C) Egyforma nagynak látszanak.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
19. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 19. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_19 )
Témakör: *Elektromágnességtan (Lorentz-erő, mozgó töltés, teszt)

Homogén mágneses térben egy töltött részecske egyenletes körmozgást végez. Mit állíthatunk a rá ható erők eredőjéről?

 

A) Az eredő erő nagysága nulla, mert a mozgás egyenletes.

B) A részecskére ható erők eredője nem nulla, de nem végez munkát.

C) A részecskére ható erők eredője nem nulla, gyorsítja a részecskét, és munkát is végez rajta.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
20. találat: Közép szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 20. feladat
(Azonosító: fizmek_201610_1r_20 )
Témakör: *Modern fizika (magfizika, maghasadás, nukleáris energia, teszt)

Mit nevezünk sokszorozási tényezőnek?

 

A) A felezési idő reciprokát, ami kifejezi a sugárzás intenzitását.

B) A sokszorozási tényező megadja, hogy egy hasadásból keletkező neutron átlagosan hány újabb hasadást tud előidézni.

C) A sokszorozási tényező megadja, hogy az atomerőmű primer körének vízhőmérséklete hányszorosa a szekunder kör vízhőmérsékletének.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba