Keresés az Fizika érettségi (Érettségi) feladatbankjában

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: fizmee_201905_1r
 
Találatok száma: 15 (listázott találatok: 1 ... 15)

1. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 1. feladat
(Azonosító: fizmee_201905_1r_01 )
Témakör: *Hőtan (halmazállapot-változás, olvadás, teszt)

Két, olvadáspontján lévő anyagmintát olvasztunk meg. Az „A” jelű minta tömege 3 kg, és a megolvasztásához 2100 J hő szükséges; a „B” jelű minta tömege 4 kg, és a megolvasztásához 2400 J hő szükséges. Melyik anyag olvadáshője nagyobb?

 

A) Az „A” jelűé.

B) A „B” jelűé.

C) Egyforma a két olvadáshő.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 2. feladat
(Azonosító: fizmee_201905_1r_02 )
Témakör: *Mechanika (egyensúly, eredő erő, teszt)

Egy függőleges üveghengerbe három kicsi, nem elhanyagolható tömegű, teljesen egyforma mágnest helyeztünk el. Úgy állítottuk be őket, mindegyik taszítsa a közvetlenül felette lévőt. Melyik mágnes hat nagyobb erővel a középsőre? Az alsó vagy a felső?

 

A) Az alsó mágnes hat nagyobb erővel a középsőre.

B) A felső mágnes hat nagyobb erővel a középsőre.

C) Az alsó és felső mágnes azonos erővel hat a középső mágnesre.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 3. feladat
(Azonosító: fizmee_201905_1r_03 )
Témakör: *Csillagászat (mechanika, égi mechanika, Kepler, teszt)

A Föld és Nap átlagos távolsága 150 millió kilométer, vagy másképpen 1 CSE (csillagászati egység), a Föld keringési ideje 1 év. Mennyi idő alatt kerüli meg a Napot egy attól átlagosan 4 CSE távolságra keringő égitest?

 

A) 2 év alatt.

B) 4 év alatt.

C) 8 év alatt.

D) 16 év alatt.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 4. feladat
(Azonosító: fizmee_201905_1r_04 )
Témakör: *Mechanika (hidrodinamika, kontinuitási egyenlet, teszt)

A csapból kifolyó vízsugár átmérője lefelé, a csapfejtől távolodva csökken. Mi lehet ennek a magyarázata?

 

A) A vízsugár rugalmasan megnyúlik a gravitációs erő hatására.

B) A nyomás a vízvezetékben nem állandó. Ennek megfelelően a víz a csapból változó sebességgel lép ki.

C) A külső légnyomás oldalról összenyomja a vízsugarat, minél hosszabb ideje esik, annál jobban.

D) A kifolyó vízsugár sebessége a csapfejtől távolodva nő, így lejjebb azonos mennyiségű víz kisebb keresztmetszeten folyik át.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 5. feladat
(Azonosító: fizmee_201905_1r_05 )
Témakör: *Modern fizika (radioaktivitás, radioaktív bomlás, magfizika, teszt)

Alakulhat-e azonos rendszámú és tömegszámú izotóppá két különböző rendszámú, de azonos tömegszámú radioaktív izotóp radioaktív bomlások során?

 

A) Igen, ugyanis már eleve azonos elemek voltak, hiszen a tömegszámuk azonos.

B) Nem, mert a nukleonszám a radioaktív bomlásokban mindig 4-gyel csökken.

C) Igen, mert van olyan radioaktív bomlás, mely módosítja a rendszámot, de nem változtatja meg a tömegszámot.

D) Nem, mert eltért kezdetben a rendszámuk, így csak egymás izotópjai lehetnek.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 6. feladat
(Azonosító: fizmee_201905_1r_06 )
Témakör: *Optika (hullámhossz, fénytörés, frekvencia, teszt)

Egy hajó 510 nm hullámhosszúságú, zöld színű fénynyalábot bocsát ki a levegőben. Milyen színűnek és hullámhosszúnak látja a víz alatt lévő búvár a fénynyalábot? A víz levegőre vonatkoztatott törésmutatója n = 1,3.

 

A) A vízbeli hullámhossz 510 nm, a búvár zöld színt lát.

B) A vízbeli hullámhossz ~ 390 nm, a búvár zöld színt lát.

C) A vízbeli hullámhossz ~ 660 nm, a búvár vörös színt lát.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
7. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 7. feladat
(Azonosító: fizmee_201905_1r_07 )
Témakör: *Mechanika (pontrendszer, dinamika, mozgásegyenlet, teszt)

Az ábrán látható kiskocsikat egy vékony, kicsiny szakítószilárdságú cérna köti össze, M > m. A „szerelvényt” az ábrán látható módon valamelyik irányba (egyszer balra, egyszer jobbra) elhúzzuk. Balra vagy jobbra húzhatjuk nagyobb erővel a kocsikat, hogy a cérna még éppen ne szakadjon el? (A súrlódástól, gördülési ellenállástól eltekinthetünk.)

 

A) Balra, a nagyobb kocsit húzva.

B) A cérna elszakadása csak a húzóerő nagyságától függ, hogy melyik oldalon húzzuk a kocsikat, attól nem.

C) Jobbra, a kisebb kocsit húzva.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
8. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 8. feladat
(Azonosító: fizmee_201905_1r_08 )
Témakör: *Hőtan (izobár állapotváltozás, Gay-Lussac, gáztörvény, teszt)

Egy könnyen mozgó dugattyúval elzárt hengerben ideális gázt melegítünk állandó nyomáson. Mikor lesz a gáz térfogatváltozása nagyobb? Miközben $ 20^\circ C $-ról $ 40^\circ C $-ra melegszik, vagy miközben $ 80^\circ C $-ról $ 100^\circ C $-ra melegszik?

 

A) Miközben $ 20^\circ C $-ról $ 40^\circ C $-ra melegszik.

B) Miközben $ 80^\circ C $-ról $ 100^\circ C $-ra melegszik.

C) A térfogatváltozás a két esetben azonos.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
9. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 9. feladat
(Azonosító: fizmee_201905_1r_09 )
Témakör: *Mechanika (dinamika, lendület, lendület-megmaradás, impulzus, rugalmatlan ütközés, teszt)

Három egyforma test közül az első $ v $ sebességgel halad jobbra, a második áll, a harmadik $ v $ sebességgel halad balra, kezdeti távolságuk az ábráról leolvasható. A testek súrlódásmentesen csúsznak, és tökéletesen rugalmatlanul ütköznek egymással. Hogyan mozognak a testek, miután az összes lehetséges ütközés megtörtént?

 

A) A testek megállnak.

B) A testek $ v/2 $ sebességgel jobbra haladnak.

C) A testek $ v/3 $ sebességgel jobbra haladnak.

D) A testek $ v/2 $ sebességgel balra haladnak.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
10. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 10. feladat
(Azonosító: fizmee_201905_1r_10 )
Témakör: *Elektromágnességtan (elektrosztatika, teszt)

Egy szabálytalan alakú fémtest felületén tartósan nyugalomban lévő elektromos töltések helyezkednek el, eloszlásuk nem egyenletes. Mit állíthatunk az ezen töltésekre ható erők eredőjéről?

 

A) Mivel a töltések nem hagyják el a testet, az eredő erő a test felszínére merőlegesen befelé mutat.

B) A töltésekre ható erő iránya a töltések előjelétől függ.

C) Mivel a töltések a vezető felületén tartósan nyugalomban vannak, ezért a rájuk ható erők eredője nulla.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
11. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 11. feladat
(Azonosító: fizmee_201905_1r_11 )
Témakör: *Mechanika (teszt, függőleges hajítás, energia, teszt)

Egy $ v_0 $ sebességgel függőlegesen feldobott kavics $ h $ maximális magasságig emelkedik. Milyen magasságban lesz a sebessége a kezdeti sebesség fele?

 

A) $ h/4 $ magasságban.

B) $ h/2 $ magasságban.

C) $ 3h/4 $ magasságban.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
12. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 12. feladat
(Azonosító: fizmee_201905_1r_12 )
Témakör: *Elektromágnességtan (váltakozó áram, váltóáram, soros kapcsolás, teszt)

A 230 V effektív feszültségű hálózatra ohmikus fogyasztókat kapcsolunk sorosan. A fogyasztók áramfelvételének effektív értéke 2 A. Mit állíthatunk egy közülük tetszés szerint kiválasztott fogyasztó $ P_{eff} $ hasznos teljesítményéről?

 

A) $ P_{eff} $ = 460 W.

B) $ P_{eff} $ < 460 W.

C) $ P_{eff} $ > 460 W.

D) $ P_{eff} $ lehet nagyobb is, kisebb is, mint 460 W.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
13. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 13. feladat
(Azonosító: fizmee_201905_1r_13 )
Témakör: *Modern fizika (kettős természet, atomfizika, teszt)

Hogyan lehet egy elektron de Broglie-hullámhosszát növelni?

 

A) Úgy, hogy növeljük az elektron sebességének nagyságát.

B) Úgy, hogy csökkentjük az elektron sebességének nagyságát.

C) Úgy, hogy megváltoztatjuk a haladásának irányát mágneses térrel.

D) Sehogyan, az elektron de Broglie-hullámhossza adott konstans.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
14. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 14. feladat
(Azonosító: fizmee_201905_1r_14 )
Témakör: *Elektromágnességtan (gravitáció, teszt)

Hogyan tudjuk leárnyékolni a gravitációs mezőt?

 

A) Elektromágneses hullámokkal.

B) Neutronokkal.

C) Fotonokkal.

D) Az előbbiek közül egyikkel sem.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
15. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2019. május I. rész 15. feladat
(Azonosító: fizmee_201905_1r_15 )
Témakör: *Mechanika (tehetetlenségi nyomaték, forgómozgás, forgási energia , teszt)

Két egyforma, könnyű műanyag tárcsába egyforma ólomnehezékeket süllyesztettünk az ábrán látható módon. Az egyik esetén a széléhez, a másik esetén a közepéhez közel. A két korongot vízszintes talajon elgurítjuk, tisztán gördül mindkettő, azonos $ v $ sebességgel. Melyiknek nagyobb az összes mechanikai energiája?

 

A) Annak, amelyikben középtájon vannak az ólomnehezékek.

B) Annak, amelyikben a szélen vannak az ólomnehezékek.

C) Egyenlő lesz az összes mechanikai energiájuk.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba