Keresés az Fizika érettségi (Érettségi) feladatbankjában

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: fizmee_201805_3r
 
Találatok száma: 4 (listázott találatok: 1 ... 4)

1. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május III. rész 1. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_3r_01 )
Témakör: *Mechanika (dinamika, körmozgás, egyenletesen gyorsuló mozgás)

A mellékelt ábra egy szállítmányozási szakportálról való. Azt mutatja, hogy ha egy teherautó rakományt szállít, a rakomány mekkora megengedett maximális erővel terhelheti a teherautót a különböző irányokban. Előre a súlyának maximum 0,8-szorosával, hátra és oldalra pedig a felével.

Kép: www.fahrzeug-elektrik.de/Erj.htm

 

a) Egy teherautó az autópályán 90 km/h sebességgel halad. Mekkora a fékútja a teljes megállásig, ha kihasználja a rakomány által megengedett legnagyobb lassulást? (A sofőr reakcióidejétől tekintsünk el!) 

b) Legfeljebb mekkora sebességgel hajthat be a teherautó egy 80 m sugarú kanyarba?

($ g=9,8 \dfrac{m}{s^2}$)Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május III. rész 2. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_3r_02 )
Témakör: *Hőtan (mechanika, izoterm állapotváltozás, Boyle-Mariotte, gáztörvény)

Egy jó hővezető falú tartályt felülről $ 2 dm^2$ alapterületű súlytalan dugattyú zár le. A dugattyú alja 50 cm magasan helyezkedik el a tartályban. A tartály belsejében a külső légnyomással megegyező $ 10^5 Pa$ nyomású levegő van. A tartály aljában egy kis méretű, $ 1 cm^2$ keresztmetszetű elzáró szelep található. A szelepet egy 15 centiméterrel összenyomott, 20 N/m rugóállandójú rugó tartja a helyén.

 

Hány centiméterrel kell a dugattyút lassan benyomni, hogy a szelep kinyíljon?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május III. rész 3. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_3r_03 )
Témakör: *Elektromágnességtan (egyenáram, párhuzamos kapcsolás, kondenzátor)

A mellékelt ábrán látható kapcsolásban $ U = 20 V $ feszültségre $R_1 = 10 \Omega$, R_2 = 30 \Omega" /> ellenállásokat és $C_1 = 2 \mu F$, illetve $C_2 = 3 \mu F $ kondenzátorokat kötünk.

Mekkora lesz az egyes ellenállásokon átfolyó áram erőssége, valamint a kondenzátorokban tárolt energia a kapcsoló nyitott, illetve zárt állása esetén? (A kapcsolás után megvárjuk, amíg az áram erőssége állandó lesz.)Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május III. rész 4. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_3r_04 )
Témakör: *Modern fizika (atomfizika, magfizika, kötési energia, tömegdefektus, tömeghiány)

Mérések szerint a 16-os oxigénizotóp atommagjának tömege $ 2,656 \cdot 10^{-26} kg$. A 4-es héliumizotóp atommagjának tömege $ 6,645 \cdot 10^{- 27} kg$.

 

a) Számolja ki és hasonlítsa össze a két atommag egy nukleonra jutó kötési energiájának abszolút értékét! Mire lehet következtetni a különbségből a magátalakulások szempontjából?

b) Adja meg a hélium- és az oxigénatom elektronszerkezetét!

c) Az elektronszerkezet alapján indokolja meg, hogy az oxigén miért alkot kétatomos molekulákat, míg a hélium atomi állapotban van!

(A proton tömege $m_p= 1 ,6726 \cdot 10^{-27} kg$, a neutroné $m_n = 1 ,675 \cdot 10^{-27} kg$, $c= 3 \cdot 10^{8} \dfrac{m}{s}$.)Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba