Keresés az Fizika érettségi (Érettségi) feladatbankjában

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: fizmee_201805_1r
 
Találatok száma: 15 (listázott találatok: 1 ... 15)

1. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 1. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_1r_01 )
Témakör: *Mechanika (körmozgás, kinematika, teszt)

Két test egyenletes körmozgást végez. Pályájuk sugara egyforma. A második test kétszer annyi idő alatt tesz meg egy kört, mint az első. Mit mondhatunk a centripetális gyorsulásuk arányáról?

A) $ a_1/a_2 = 2 $

B) $ a_1/a_2 = 4 $

C) $ a_1/a_2 = 1/2 $

D) $ a_1/a_2 = 1/4 $Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 2. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_1r_02 )
Témakör: *Hőtan (munka, energia, teljesítmény, termodinamika, teszt)

Egy doboz narancslé rázása közben munkát végzünk. Nőhet-e ennek következtében a narancslé hőmérséklete?

A) Nem, mert a mozgási energia csak helyzeti energiává alakulhat át.

B) Igen, a folyamatos belső súrlódás következtében nőhet a narancslé belső energiája.

C) Csak akkor, ha a kezünk, amivel a dobozt fogjuk, melegebb, mint a narancslé, és így hőt adunk át.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 3. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_1r_03 )
Témakör: *Modern fizika (bomlástörvény, radioaktivitás, magfizika, teszt)

Egy laboratóriumban azonos tömegű amerícium $ ^{241}Am $ és kobalt $^{60}Co $ izotópminta van. Melyiknek nagyobb az aktivitása, ha a kobalt felezési ideje 5,3 év, míg az ameríciumé 458 év?

A) Az ameríciumé.

B) A kobalté.

C) A két minta aktivitása megegyezik.

D) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 4. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_1r_04 )
Témakör: *Mechanika (Bernoulli, hidrodinamika, teszt)

Az ábrán látható kör keresztmetszetű, összeszűkülő, majd ismét egy kicsit kitáguló csőben a víz állandósult, örvénymentes áramlását figyelhetjük meg. Mit állíthatunk a csőben az A, B és C pontban mérhető $ p_A $, $ p_B $ és $ p_C $ nyomásól?

 

A) $ p_A < p_B < p_C$

B) $ p_A < p_C < p_B$

C) $ p_A > p_C > p_B$

D) $ p_A = p_B = p_C$

 Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 5. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_1r_05 )
Témakör: *Hőtan (izoterm állapotváltozás, termodinamika, gáztörvény, Boyle-Mariotte, teszt)

Elzárt ideális gáz állapotváltozását mutatja a mellékelt $ p-T $ grafikon. Mit mondhatunk a folyamat során a munkavégzésről?

A) Nem történik munkavégzés.

B) A környezet végez pozitív munkát a gázon.

C) A gáz végez pozitív munkát a környezetén.

D) A megadott adatok alapján nem dönthető el, hogy a fenti három állítás közül melyik helyes.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 6. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_1r_06 )
Témakör: *Elektromágnességtan (mágnességtan, áram mágneses tere, mágneses mező, teszt)

Két, egyforma lágyvas darabra az ábrán látható módon egyetlen huzalból hurkokat csévélünk. Ha egyenáramot vezetünk a huzalba, a lágyvasak felmágneseződnek. Milyen kölcsönhatás lép fel közöttük?

A) Vonzás.
B) Taszítás.
C) Nem lép fel közöttük sem vonzás, sem taszítás.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
7. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 7. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_1r_07 )
Témakör: *Mechanika (perdület, impulzusmomentum, forgómozgás, teszt)

Egy piruettező jégtáncos összehúzza magát, a tehetetlenségi nyomatékát a felére csökkenti. Hogyan változik meg eközben a forgási energiája? (A korcsolyára ható súrlódástól eltekintünk.)

A) A forgási energia megnő.

B) A forgási energia lecsökken.

C) A forgási energia állandó marad.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
8. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 8. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_1r_08 )
Témakör: *Optika (törésmutató, geometriai optika, fénytörés, teszt)

A mellékelt két ábra közül melyik mutatja helyesen egy fénysugár áthaladását egy üvegből készült plánparallel lemezen?

A) Csak az 1-es ábra.

B) Csak a 2-es ábra.

C) Egyik ábra sem.

D) Attól függően, hogy a lemez milyen közegben van, lehet az 1-es vagy a 2-es ábra is helyes.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
9. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 9. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_1r_09 )
Témakör: *Elektromágnességtan (váltóáram, váltakozó áram, egyenáram, teszt)

Sorosan kapcsolt ellenállásból, tekercsből és egy az áramerősség effektív értékét mérő műszerből készült áramkört $ U = 20 V $ egyenfeszültségre, majd pedig $ U_{eff} = 20 V$, $f = 50 Hz$ váltakozó feszültségre kapcsolunk. Mit állíthatunk az árammérő által mutatott értékről?

A) Az árammérő egyenfeszültség esetén többet mutat, mint váltakozó feszültség esetén.

B) Az árammérő egyenfeszültség esetén kevesebbet mutat, mint váltakozó feszültség esetén.

C) Az árammérő egyenfeszültség esetén ugyanakkora értéket mutat, mint váltakozó feszültség esetén.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
10. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 10. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_1r_10 )
Témakör: *Mechanika (mozgócsiga, statika, sztatika, teszt)

Egy erdőirtáson dolgozó traktoros egy kisebb tuskót próbált meg a földből kihúzni az 1. ábrán látható módon, de a traktor nem bizonyult elég erősnek. Úgy döntött, hogy a 2. ábrán látható módszerrel, egy másik, hasonló tuskóra rögzített kötéllel és egy csigával is megpróbálja. Így vajon sikerülhet-e kimozdítania a tuskót?

A) Nem, hiszen a traktor így sem tudja erősebben húzni a kötelet.

B) Nem, így csak a másik tuskót sikerülhet kimozdítani.

C) Igen, így esetleg sikerülhet kihúzni a tuskót.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
11. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 11. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_1r_11 )
Témakör: *Elektromágnességtan (elektrosztatika, teszt)

Egy kondenzátort állandó kapocsfeszültségű áramforrásra kötöttünk. Hogyan változik a kondenzátor lemezein a töltés, ha azokat távolítjuk egymástól úgy, hogy a kondenzátor folyamatosan az áramforrásra van kötve?

A) A töltés csökken.

B) A töltés nem változik.

C) A töltés nő.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
12. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 12. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_1r_12 )
Témakör: *Csillagászat (teszt)

2017. szeptember 18-án hajnalban a Vénusz, a Merkúr, a Mars és a Hold közel egy irányban volt megfigyelhető a keleti égbolton. Milyen holdfázis volt ekkor?

A) Közel telihold.

B) Nagyjából félhold.

C) Keskeny holdsarló.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
13. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 13. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_1r_13 )
Témakör: *Modern fizika (de Broglie, kvantum, hullámtermészet, teszt)

Az elektronmikroszkóppal készült képeken gyakran feltüntetnek egy feszültségértéket, amely a mikroszkóp működését jellemzi. Mi köze lehet ennek a feszültségnek a fényképezett tárgy vagy tárgyrészlet méretéhez?

A) Nagyobb feszültség esetén, nagyobb tárgyat lehet megvizsgálni.

B) Nagyobb feszültség esetén, kisebb részleteket lehet megvizsgálni.

C) Nincs szoros összefüggés a feszültség és a vizsgálható méret között.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
14. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 14. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_1r_14 )
Témakör: *Mechanika (Newton törvények, egyenes vonalú egyenletes mozgás, teszt)

Egy autó szélcsendes időben állandó sebességgel, egyenes úton, tisztán gördülve előre halad. Mit állíthatunk a kerekre ható tapadási súrlódási erők eredőjének, valamint a közegellenállási erőnek irányáról?

A) A közegellenállási erő és a tapadási erők eredője is előre mutat.

B) A közegellenállási erő előre, a tapadási erők eredője hátrafelé mutat.

C) A közegellenállási erő hátrafelé, a tapadási erők eredője előre mutat.

D) A közegellenállási erő és a tapadási erők eredője is hátrafelé mutat.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
15. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 15. feladat
(Azonosító: fizmee_201805_1r_15 )
Témakör: *Mechanika (csillagászat, gravitáció, teszt)

Két tökéletesen gömb alakú, homogén égitest kering a közös tömegközéppontjuk körül. Mindkettő sugara R, a középpontjaik távolsága 4R. A középpontokat összekötő egyenes az m tömegű égitest felszínét az A, a 2m tömegű égitest felszínét a B pontban metszi. Melyik pontban lesz nagyobb az odahelyezett 1 kg tömegű testre a két égitest által kifejtett eredő gravitációs erő?

A) Az A pontban.

B) A két pontban azonos lesz a gravitációs erő.

C) A B pontban.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba