Keresés az Fizika érettségi (Érettségi) feladatbankjában

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: fizmee_201705_2r
 
Találatok száma: 3 (listázott találatok: 1 ... 3)

1. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május II. rész 1. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_2r_01 )
Témakör: *Elektromágnességtan (mozgási indukció, esszé)

Mozgási indukció

A delejvillanyosság tüneményeiből magyarázható a forgódelejesség is. Ha tudniillik rézkorong tetőirányos tengelye körül delejpatkó sarkai között forgattatik, midőn mind tengelye, mind körzete rézsodronyok által a sokszorozóval közlekedik, a sokszorozónak tűje azonnal elhajlást szenved: mi bizonyítja, hogy a korongban másod villanyfolyam származék.

Schirkhuber Móricz:Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza Pest, 1851.

Homogén mágneses térben egy fémrúd mozog, az indukcióvonalakra merőleges síkban, az ábrának megfelelően. A sebességvektorának iránya merőleges a fémrúdra.

Ismertesse a rúdban indukálódott feszültség létrejöttének okát! Magyarázza meg a rúd sebessége és a rúdban indukált feszültség között fennálló kapcsolatot! Mutassa be, hogy honnan származik az R ellenállású fogyasztóra jutó energia!

Ismertesse a Lenz-törvényt a mozgási indukció esetére! Mutassa be a mozgási indukció gyakorlati felhasználását egy példán! Ismertessen egy példát a Lenz-törvény megnyilvánulására a gyakorlatban!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május II. rész 2. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_2r_02 )
Témakör: *Mechanika (szabadesés, közegellenállás, gravitáció, esszé)

Bázisugrás

A hírek szerint 2016. július 31-én addig soha nem látott, ejtőernyő nélküli ugrásra vállalkozott Luke Aikins. 7620 méterről ugrott ki egy légcsavaros repülőgépből, majd kétperces zuhanás után 193 km/h sebességgel csapódott bele a 61 méter magasra felfüggesztett, 30×30 méteres, különlegesen erős hálóba a Los Angelestől nyugatra lévő Simi-völgyben. A tapasztalt ugró sikeresen eltalálta az egyharmad focipálya méretű biztonsági hálót, amely körülbelül egy másodperc alatt meg is fogta az ejtőernyő nélkül rázuhanó 91 kg-os férfit. Luke Aikins egy karcolás nélkül teljesítette az egyedülálló kalandot.

 

Mutassa be a közegellenállási erőt! Ismertesse az irányát és a nagyságát befolyásoló tényezőket!

Mutassa be, hogy milyen erők hatnak a Föld légkörében zuhanó testre! Ismertesse, mi a feltétele annak, hogy a zuhanó test állandó sebességgel süllyedjen! A szöveg adatai alapján indokolja meg, hogy miért nem lehetett a 193 km/h-ás becsapódási sebesség Aikins maximális sebessége!

A grafikon elemzésével állapítsa meg, hogy miért fékeződhetett le Aikins a légkör alsóbb rétegeibe érve! A beérkezéskor különleges háló védte meg az ugrót a sérüléstől.

Ismertesse az erőhatások és az energia szempontjából, hogy mikor beszélünk rugalmas alakváltozásról! Indokolja meg, hogy miért nem törekedtek a háló megtervezésénél arra, hogy az rugalmas legyen!Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május II. rész 3. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_2r_03 )
Témakör: *Modern fizika (kvantum, fotoeffektus, esszé)

A fény kettős természete

Hiábavaló kísérleteim, hogy a hatáskvantumot valamiképpen belehelyezzem a klasszikus elméletbe, több éven át elhúzódtak, s igen sok munkámba kerültek. Néhány kollégám valami tragikusat látott ebben. Nekem más a véleményem. Számomra ugyanis a nyereség, amelyet az alapos feltárás hozott, annál értékesebb volt. Most tehát pontosan tudtam, hogy a hatáskvantum a fizikában jelentősebb szerepet játszik, mint ahogy kezdetben hajlamos voltam feltételezni

Max Planck: Válogatott tanulmányok Fordította M. Zemplén Jolán

 

Mit értünk a fény hullámtermészetén? Ismertesse az alábbi jelenségeket a fényhullámra vonatkoztatva: polarizáció, interferencia, elhajlás! Mi a foton? Mutassa meg, hogy az előbb ismertetett jelenségek nem magyarázhatóak meg a fény részecsketermészetével! Ismertesse a fényelektromos jelenséget és annak Einstein-féle magyarázatát! Hogyan támasztja alá Einstein magyarázata a fény részecskemodelljét? Mit jelent az, hogy a fény kettős természetű?Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba