Keresés az Fizika érettségi (Érettségi) feladatbankjában

Találatok száma laponként:
Keresési szűrő: fizmee_201705_1r
 
Találatok száma: 15 (listázott találatok: 1 ... 15)

1. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 1. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_1r_01 )
Témakör: *Hőtan (izobár állapotváltozás, gáztörvény, Gay-Lussac, teszt)

Adott mennyiségű ideális gáz térfogata állandó nyomáson duplájára nőtt. A kezdeti és a végállapotban a gáz $^\circ C $-ban mért hőmérsékletének abszolút értéke azonos. Mekkora volt a hőmérséklete kezdetben?

 

A) $ -91 ^\circ C$

B) $ -136,6 ^\circ C$

C) $ 273 K $Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
2. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 2. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_1r_02 )
Témakör: *Mechanika (elektrosztatika, periodikus mozgás, teszt)

Egy matematikai inga lengésideje T. Az ingatest egy szigetelő anyagból készült golyó, melynek pozitív töltést adunk, majd az inga alá negatív töltéssel ellátott szigetelő síklemezt helyezünk, mely közelítőleg homogén elektromos teret hoz létre. Hogyan változik az inga lengésideje?

 

A) A lengésidő nagyobb lesz, mint T.

B) A lengésidő marad T.

C) A lengésidő kisebb lesz, mint T.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
3. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 3. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_1r_03 )
Témakör: *Modern fizika (radioaktivitás, pozitív béta bomlás, teszt)

Egy radioaktív $ ^{15} _8 O$-atommag pozitront bocsát ki magából. Mi lesz a keletkező leányelem?

 

A)  $ ^{14} _7 N$

B)  $ ^{15} _7 N$

C)  $ ^{14} _9 F$

D)  $ ^{15} _9 F$Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
4. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 4. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_1r_04 )
Témakör: *Elektromágnességtan (elektrosztatika, teszt)

Az ábrán két ponttöltés által keltett elektromos tér erővonalképe látható. Mit állíthatunk a két ponttöltésről az erővonalak alapján?

 

A) A két ponttöltés azonos előjelű és különböző nagyságú.

B) A két ponttöltés különböző előjelű és különböző nagyságú.

C) A két ponttöltés azonos előjelű és azonos nagyságú.

D) A két ponttöltés különböző előjelű és azonos nagyságú.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
5. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 5. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_1r_05 )
Témakör: *Mechanika (gyorsuló mozgás, teszt)

Egy ideális csigán átvetett ideális kötél egyik végén egy 6 kg tömegű test függ, a másikon egy ismeretlen $ m $ tömegű test. Ha a rendszert magára hagyjuk, akkor a testek $ 5 \dfrac{m}{s^2} $ gyorsulással mozognak a nyilakkal jelölt irányban. Mekkora az ismeretlen $ m $ tömeg? ($ g = 10\dfrac{m}{s^2}$)?

 

 

A) m = 2 kg.

B) m = 3 kg.

C) m = 4 kg.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
6. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 6. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_1r_06 )
Témakör: *Modern fizika (Heisenberg, határozatlansági reláció, teszt)

Egy elektronnak nagy pontossággal meghatároztuk a helyzetét. Melyik jellemzője az, amelyiket ebben a pillanatban csak nagyon pontatlanul ismerhetünk?

 

A) A lendülete.

B) A töltése.

C) A tömege.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
7. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 7. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_1r_07 )
Témakör: *Elektromágnességtan (váltakozó áram, váltóáram, teszt)

Egy $ 100 \Omega $-os ellenállást váltakozó feszültségre kapcsolunk. A feszültség időbeli változását a mellékelt ábrán láthatjuk. Mekkora az ellenálláson keletkező effektív hőteljesítmény?

 

A) P = 100 W.

B) P = 70,7 W.

C) P = 50 W.

D) P = 0 W.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
8. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 8. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_1r_08 )
Témakör: *Mechanika (statika, egyensúly, eredő erő, teszt)

Medvék által lakott területeken ajánlott az ábrán látható módon, két fa közé kifeszített kötélen tárolni az élelmet éjszakánként. Lehetséges-e, hogy a két fa közötti kötéldarab a nehéz élelmiszeres zsák felhúzása végén teljesen vízszintes állapotba kerül? (A kötél rögzítési pontja a jobb oldali fán azonos magasságban van a csigával.)

 

A) Igen, ha legalább a zsák súlyával tartjuk a kötelet.

B) Igen, ha legalább a zsák súlyának kétszeresével tartjuk a kötelet.

C) A kötelet nem lehet teljesen vízszintes állapotba húzni.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
9. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 9. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_1r_09 )
Témakör: *Hőtan (halmazállapot-változás, párolgás, teszt)

Akkor is megszáradhat-e a kimosott ruha, ha egy nagy, légmentesen lezárható tartályba helyezzük, és a tartályból teljesen kiszivattyúzzuk a levegőt?

 

A) Nem száradhat meg, mivel így a tartályban egyáltalán nincs levegő, aminek páratartalom-növekedése felvehetné a ruhában található vizet.

B) Csak akkor száradhat meg, ha $ 100 ^\circ C$ fölé melegítjük, és így “elforraljuk” róla a vizet.

C) Igen, megszáradhat, akár szobahőmérsékleten is.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
10. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 10. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_1r_10 )
Témakör: *Elektromágnességtan (elektrosztatika, teszt)

A számítógépes billentyűzetek egyik fajtája a kapacitív billentyűzet. Ez oly módon érzékeli, hogy lenyomtuk a billentyűt, hogy a gomb alatt egy állandó feszültségre kapcsolt kis kondenzátor van az ábra szerint. A billentyű megnyomásával a fegyverzeteket közelítjük egymáshoz, aminek következtében a billentyűzet áramkörét egy kis áramlökés éri. Hogyan változik a kondenzátor kapacitása és a kondenzátor töltése, ha a billentyűt lenyomjuk?

 

A) A kondenzátor kapacitása és a töltése is nő.

B) A kondenzátor kapacitása nő, a töltése csökken.

C) A kondenzátor kapacitása és töltése is csökken.

D) A kondenzátor kapacitása csökken, a töltése nő.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
11. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 11. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_1r_11 )
Témakör: *Hőtan (állapotegyenlet, gáztörvény, teszt)

Két tartály egyikében hélium-, a másikban nitrogéngáz van. A tartályokban a nyomás és a hőmérséklet azonos. Melyik állítás igaz? (Részecskesűrűség alatt az egységnyi térfogatban lévő részecskék számát értjük.)

 

A) A nitrogént tartalmazó tartályban nagyobb a részecskesűrűség, és a gáz sűrűsége is nagyobb.

B) A két tartályban a részecskesűrűség azonos, de a nitrogéngáz sűrűsége nagyobb.

C) A két tartályban a részecskesűrűség és a gázok sűrűsége is azonos.

D) A két tartályban a sűrűség azonos, de a héliumgáz részecskesűrűsége nagyobb.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
12. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 12. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_1r_12 )
Témakör: *Optika (gömbtükör, teszt)

Egy homorú tükör kicsinyített képet állít elő egy a tükör optikai tengelye mentén elhelyezett gyertyáról. Mit állíthatunk a képről?

 

A) Biztosan valódi kép.

B) Biztosan látszólagos kép.

C) Lehet valódi kép és látszólagos kép is.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
13. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 13. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_1r_13 )
Témakör: *Mechanika (statika, egyensúly, emelő, merev test, teszt)

Az ábrán látható emelőszerkezet rúdjának teher felőli hossza feleakkora, mint a másik oldal hossza. Az emelő melyik állása mellett kell nagyobb $ F $ függőleges irányú erőt kifejteni, hogy megtartsuk a teli vödör vizet?

 

A) Az első ábra szerinti helyzetben.

B) A második ábra szerinti helyzetben.

C) Mindkét pozícióban egyforma erőre van szükség.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
14. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 14. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_1r_14 )
Témakör: *Modern fizika (radioaktív bomlás, magfizika, felezési idő, teszt)

Az „A” anyag felezési ideje 10 perc, a „B” anyag felezési ideje 5 perc. A t = 0 s-os kezdeti időpillanatot követő 10 percben a két anyag várható bomlásainak száma azonos. Hányszor annyi bomlásra kész atommagunk van az „A” anyagból, mint a „B” anyagból a $ t = 0 s $ időpillanatban?

 

A) Kétszer annyi.

B) Másfélszer annyi.

C) Háromszor annyi.

D) Pont ugyanannyi.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba
15. találat: Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 15. feladat
(Azonosító: fizmee_201705_1r_15 )
Témakör: *Csillagászat (fogyatkozás, árnyék, árnyékjelenség, holdfázis, teszt)

A Hold keskeny sarlója ragyog napnyugta után az égen, mellette halványan látjuk derengeni az egész holdkorongot. Miért láthatjuk derengeni a Holdnak a Nap által meg nem világított részét is?

 

A) Mert a Holdnak (igen gyenge) saját fénye is van.

B) Mert a Hold légkörén úgy szóródik a fény, hogy látszólag a sötét oldal felől is érkezik fény.

C) Mert más, távoli csillagok is megvilágítják a Holdat, azok fényében dereng a Nap által közvetlenül meg nem világított oldal.

D) Mert a Föld által visszavert napfény megvilágítja a holdkorong sötét felét.Megtekintés helyben:     Megtekintés új oldalon:          Feladatlapba