Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 4. feladat ( fizmee_201705_1r_04 )
Témakör: *Elektromágnességtan (elektrosztatika, teszt)

Az ábrán két ponttöltés által keltett elektromos tér erővonalképe látható. Mit állíthatunk a két ponttöltésről az erővonalak alapján?

 

A) A két ponttöltés azonos előjelű és különböző nagyságú.

B) A két ponttöltés különböző előjelű és különböző nagyságú.

C) A két ponttöltés azonos előjelű és azonos nagyságú.

D) A két ponttöltés különböző előjelű és azonos nagyságú. 

Megoldás: A