Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 1. feladat ( fizmee_201705_1r_01 )
Témakör: *Hőtan (izobár állapotváltozás, gáztörvény, Gay-Lussac, teszt)

Adott mennyiségű ideális gáz térfogata állandó nyomáson duplájára nőtt. A kezdeti és a végállapotban a gáz $^\\circ C $-ban mért hőmérsékletének abszolút értéke azonos. Mekkora volt a hőmérséklete kezdetben?

 

A) $ -91 ^\\circ C$

B) $ -136,6 ^\\circ C$

C) $ 273 K $ 

Megoldás: A