Emelt szintű fizika érettségi 2018. május I. rész 6. feladat ( fizmee_201805_1r_06 )
Témakör: *Elektromágnességtan (mágnességtan, áram mágneses tere, mágneses mező, teszt)

Két, egyforma lágyvas darabra az ábrán látható módon egyetlen huzalból hurkokat csévélünk. Ha egyenáramot vezetünk a huzalba, a lágyvasak felmágneseződnek. Milyen kölcsönhatás lép fel közöttük?

A) Vonzás.
B) Taszítás.
C) Nem lép fel közöttük sem vonzás, sem taszítás. 

Megoldás: A