Emelt szintű fizika érettségi 2016. október III. rész 1. feladat ( fizmee_201610_3r_01 )
Témakör: *Mechanika (dinamika, pontrendszer)

Egy $ M = 12 kg $ tömegű, $ l = 20 cm $ hosszú tégla egy $ L = 2 m $ hosszú asztal lapján éppen középen helyezkedik el a mellékelt ábrán látható módon. A téglához mindkét oldalról csigán átvetett fonalat rögzítünk, amelyek végén mindkét oldalon 4-4 db, $ m = 1 kg $ tömegű test függ. A tégla és az asztallap között a csúszási és a tapadási súrlódási együttható megegyezik, értéke $ \\mu = 0,2 $. A fonalak és a csigák ideálisnak tekinthetők.

 

a) Legkevesebb hány testet kell áthelyeznünk a bal oldali kötél végéről a jobb oldali kötélre, hogy a test elinduljon?

b) Mekkora munkát végzünk, miközben az eredeti állapotból kiindulva, a bal oldali kötelet húzva a tégla elér az asztallap széléig?

($ g=9,8\\dfrac{m}{s^2} $) 

Megoldás:

a) legalább 2-t.

b) 21,2 J