Emelt szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 13. feladat ( fizmee_201610_1r_13 )
Témakör: *Elektromágnességtan (mágnességtan, magnetosztatika)

Milyen irányú a mágneses indukció vektora a rúdmágnes belsejében?

 

A) Az északi pólus felől a déli felé mutat.

B) A déli pólus felől az északi pólus felé mutat.

C) Nincs a rúdmágnes belsejében mágneses indukció, hiszen a fém belsejében az elektromos térerősség nulla.

D) A mágneses tér iránya merőleges a két pólust összekötő tengelyre. 

Megoldás: B