Emelt szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 11. feladat ( fizmee_201610_1r_11 )
Témakör: *Elektromágnességtan (ellenállás, Ohm törvénye, hőmérsékletfüggés, izzó)

A mellékelt grafikon egy izzón átfolyó áram erősségét mutatja az izzóra jutó feszültség függvényében. Mit állíthatunk az izzó ellenállásáról a grafikon alapján?

 

A) Az izzónak nincs ellenállása, hiszen a feszültség és az áramerősség nem egyenesen arányos egymással.

B) Az izzó ellenállása állandó.

C) Az izzó ellenállása a feszültséggel csökken.

D) Az izzó ellenállása a feszültséggel nő. 

Megoldás: D