Emelt szintű fizika érettségi 2016. október I. rész 6. feladat ( fizmee_201610_1r_06 )
Témakör: *Modern fizika (atomfizika, magfizika, kötési energia, tömegdefektus, tömeghiány)

A definíció szerint az egy atomi tömegegység (1 AU) a $ ^{12}_6 C $ szénatom tömegének $ \\dfrac{1}{12} $ része. Melyik állítás a helyes?

 

A) $ 1AU=\\dfrac{6m_{proton}+6m_{neutron}+6m_{elektron}}{12} $.

B) $ 1AU<\\dfrac{6m_{proton}+6m_{neutron}+6m_{elektron}}{12} $ a tömegdefektus miatt.

C) $ 1AU>\\dfrac{6m_{proton}+6m_{neutron}+6m_{elektron}}{12} $ az elektronok mozgása miatt. 

Megoldás: B