Emelt szintű fizika érettségi 2017. május II. rész 3. feladat ( fizmee_201705_2r_03 )
Témakör: *Modern fizika (kvantum, fotoeffektus, esszé)

A fény kettős természete

Hiábavaló kísérleteim, hogy a hatáskvantumot valamiképpen belehelyezzem a klasszikus elméletbe, több éven át elhúzódtak, s igen sok munkámba kerültek. Néhány kollégám valami tragikusat látott ebben. Nekem más a véleményem. Számomra ugyanis a nyereség, amelyet az alapos feltárás hozott, annál értékesebb volt. Most tehát pontosan tudtam, hogy a hatáskvantum a fizikában jelentősebb szerepet játszik, mint ahogy kezdetben hajlamos voltam feltételezni

Max Planck: Válogatott tanulmányok Fordította M. Zemplén Jolán

 

Mit értünk a fény hullámtermészetén? Ismertesse az alábbi jelenségeket a fényhullámra vonatkoztatva: polarizáció, interferencia, elhajlás! Mi a foton? Mutassa meg, hogy az előbb ismertetett jelenségek nem magyarázhatóak meg a fény részecsketermészetével! Ismertesse a fényelektromos jelenséget és annak Einstein-féle magyarázatát! Hogyan támasztja alá Einstein magyarázata a fény részecskemodelljét? Mit jelent az, hogy a fény kettős természetű? 

Megoldás:

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2017tavasz_emelt/e_fiz_17maj_ut.pdf