Emelt szintű fizika érettségi 2017. május II. rész 1. feladat ( fizmee_201705_2r_01 )
Témakör: *Elektromágnességtan (mozgási indukció, esszé)

Mozgási indukció

A delejvillanyosság tüneményeiből magyarázható a forgódelejesség is. Ha tudniillik rézkorong tetőirányos tengelye körül delejpatkó sarkai között forgattatik, midőn mind tengelye, mind körzete rézsodronyok által a sokszorozóval közlekedik, a sokszorozónak tűje azonnal elhajlást szenved: mi bizonyítja, hogy a korongban másod villanyfolyam származék.

Schirkhuber Móricz:Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza Pest, 1851.

Homogén mágneses térben egy fémrúd mozog, az indukcióvonalakra merőleges síkban, az ábrának megfelelően. A sebességvektorának iránya merőleges a fémrúdra.

Ismertesse a rúdban indukálódott feszültség létrejöttének okát! Magyarázza meg a rúd sebessége és a rúdban indukált feszültség között fennálló kapcsolatot! Mutassa be, hogy honnan származik az R ellenállású fogyasztóra jutó energia!

Ismertesse a Lenz-törvényt a mozgási indukció esetére! Mutassa be a mozgási indukció gyakorlati felhasználását egy példán! Ismertessen egy példát a Lenz-törvény megnyilvánulására a gyakorlatban! 

Megoldás:

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2017tavasz_emelt/e_fiz_17maj_ut.pdf