Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 15. feladat ( fizmee_201705_1r_15 )
Témakör: *Csillagászat (fogyatkozás, árnyék, árnyékjelenség, holdfázis, teszt)

A Hold keskeny sarlója ragyog napnyugta után az égen, mellette halványan látjuk derengeni az egész holdkorongot. Miért láthatjuk derengeni a Holdnak a Nap által meg nem világított részét is?

 

A) Mert a Holdnak (igen gyenge) saját fénye is van.

B) Mert a Hold légkörén úgy szóródik a fény, hogy látszólag a sötét oldal felől is érkezik fény.

C) Mert más, távoli csillagok is megvilágítják a Holdat, azok fényében dereng a Nap által közvetlenül meg nem világított oldal.

D) Mert a Föld által visszavert napfény megvilágítja a holdkorong sötét felét. 

Megoldás: D