Emelt szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 10. feladat ( fizmee_201705_1r_10 )
Témakör: *Elektromágnességtan (elektrosztatika, teszt)

A számítógépes billentyűzetek egyik fajtája a kapacitív billentyűzet. Ez oly módon érzékeli, hogy lenyomtuk a billentyűt, hogy a gomb alatt egy állandó feszültségre kapcsolt kis kondenzátor van az ábra szerint. A billentyű megnyomásával a fegyverzeteket közelítjük egymáshoz, aminek következtében a billentyűzet áramkörét egy kis áramlökés éri. Hogyan változik a kondenzátor kapacitása és a kondenzátor töltése, ha a billentyűt lenyomjuk?

 

A) A kondenzátor kapacitása és a töltése is nő.

B) A kondenzátor kapacitása nő, a töltése csökken.

C) A kondenzátor kapacitása és töltése is csökken.

D) A kondenzátor kapacitása csökken, a töltése nő. 

Megoldás: A