Közép szintű fizika érettségi 2017. május I. rész 16. feladat
(Feladat azonosítója: fizmek_201705_1r_16 )
Témakör: *Elektromágnességtan (Lorentz-erő, mozgó töltés, mágnességtan, teszt)

Egy szabályos rúdmágneshez egy elektron közeledik a lap síkjában, a rúdmágnes hossztengelye mentén, az ábrán látható módon. Merre téríti el az elektront a mágneses tér?

A) A lap síkjára merőlegesen.

B) A lap síkjában, a haladási irányára merőlegesen.

C) Nem téríti el. 

Megoldás: C